Podsumowanie udziału klasy 2e w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywna Matematyka„

Liczba odwiedzających: 84

Matematyka jest wszędzie… Wszystko, no prawie wszystko, co widzimy, ma kształt, da się policzyć, zmierzyć, porównać. Wszystko, co mówimy, lub słyszymy, ma rytm i wymiar logiczny. Matematyka jest w kuchni, na talerzu, w koszyku, w portfelu. Bez matematyki nie upieczemy ciasta. Kalendarz i rozkład dnia, czas i przestrzeń, ruch planet to też matematyka. O tym wszystkim przekonaliśmy się podczas realizacji 8 modułów w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”. Odnaleźliśmy matematykę w przyrodzie,
geometrię ukrytą w zabawie, poznawaliśmy świat liczb i figur geometrycznych - sensorycznie i wielozmysłowo, bawiliśmy się w kodowanie. Udział w całorocznym projekcie był dla nas ciekawym doświadczeniem i pozwolił nam usystematyzować wiadomości z zakresu edukacji matematycznej. Z radością przyjęliśmy również wiadomość, że zwieńczeniem naszej pracy i podejmowanych działań jest certyfikat przyznany dla naszej szkoły i dyplom dla klasy.

Uczniowie klasy 2e
Pani Magda i pani Ewelina

galeria
galeria, foto nr 1, galeria, foto nr 2, galeria, foto nr 3, galeria, foto nr 4, galeria, foto nr 5, galeria, foto nr 6, galeria, foto nr 7, galeria, foto nr 8, galeria, foto nr 9,