Zapisy do klas I

Data: 09.05.2024 r., godz. 14.33    242
rok szkolny 2024/2025

Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

30 kwietnia 2024 r. zakończony został etap elektronicznego zapisu do klas I dzieci zamieszkałych w
obwodach poszczególnych szkół podstawowych.
Po tym terminie zgłoszenia można dokonać wyłącznie w formie papierowej w szkole obwodowej. W
tym celu należy:
1) zgłosić się osobiście do danej placówki i wypełnić druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły
lub,
2) pobrać druk zgłoszenia ze strony szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Link do zarządzenia z formularzem zgłoszeniowym:
https://www.bip.legionowo.pl/m,35436,zarzadzenie-nr-592024-z-dnia-28-lutego-2024.html