Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o harmonogramie.pdf

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach.pdf

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Informacja o sposobie przeprowadzania i organizacji egzaminu.pdf

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub
egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek
artystycznych

Wykaz olimpiad.pdf